หน้าหลัก

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

แบ่งปัน

ยินดีต้อนรับสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม การค้าและบริการ
วิทยากร ที่ปรึกษา และนักปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ทุกท่าน
SSMWiki ขอเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคมประกอบการ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างนวัตกรรม และพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

ค้นหาบทความตามหมวดหมู่

ค้นหาบทความร้านสมาชิก

วันนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 [ เวลา 10:35 น. ]

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถานีความรู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รู้จัก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การแบ่งส่วนราชการ

"SSMWiki ได้ปรับปรุงหน้าหลักของบทความใหม่ เพื่อให้ SSMWiki เป็น "ศูนย์ปฏิบัติการและบริการร่วม สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ" ภายใต้แนวคิดการเป็นแหล่งความรู้ที่ทุกท่านสามารถเข้าถึงความรู้ การเข้าร่วมจัดเก็บและแบ่งปันความรู้ได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการเป็นศูนย์เชื่อมโยงแหล่งความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม

ผลการวัดระดับความนิยมของ www.ssmwiki.org ด้วย google PageRank ณ วันที่ 4 พ.ค. 2553 ได้ระดับ 2/10 ไฟล์:GooglePR 050510.png


ดู กลุ่มจังหวัด ศภ.๒ กสอ. ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ข้อมูลศักยภาพและการกระจุกตัวอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด

ฐานความรู้ Creative Economy

กิจและสังคมแห่งชาติ

ฐานความรู้ ภูมิปัญญาการออกแบบลวดลาย

งานออกแบบล้วนได้รับอิทธิพลจากสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ผสมผสานกับเทคโนโลยีวัสดุสมัยใหม่ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

ฐานความรู้ Social Media
ฐานความรู้ ICT
ฐานความรู้ การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
ฐานความรู้ การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ฐานความรู้ การจัดการโซ่อุปทาน และ คลังสินค้า
ฐานความรู้ การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้
  • สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกตที่พบจากการตรวจประเมินการดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ในปี พ.ศ. 2551 โดย สำนักงาน กพร. Click
ฐานความรู้ กรณีศึกษาจากผลการปฏิบัติงาน
ฐานความรู้ การใช้โปรแกรมประยุกต์

ปฏิทินข่าวและกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 34 | วันนี้วันที่ 22 สิงหาคม | วันนี้ในอดีต 

บทความล่าสุด

สัปดาห์นี้มีอะไรใหม่ (สัปดาห์ที่ 34 ปี พ.ศ.2553)

เรื่องเก่ากว่า

ความรู้ประเภทสื่อภาพยนต์

ตอนนี้มีบทความทั้งสิ้น 1,049 บทความ และคุณสามารถช่วยเราได้

สร้างบทความใหม่

ท่านสามารถช่วยกันเขียนบทความใน SSM Wiki ได้ เพียงพิมพ์ชื่อบทความหรือเรื่องที่คุณต้องการลงในกล่องข้อความข้างล่าง แล้วคลิกที่ปุ่ม Create Article หากชื่อบทความของท่านไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลของ SSM Wiki ระบบจะสร้างชื่อบทความของท่านและท่านสามารถเขียนบทความได้ทันที หากมีชื่อบทความเดิมในระบบอยู่แล้ว ท่านสามารถเข้าไปอ่านและร่วมแก้ไขเพิ่มเติมบทความเดิมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้:รายละเอียดเพิ่มเติม ดูเพิ่มได้ที่ วิธีใช้:วิธีการใช้งาน

หากท่านพบว่าเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความก็ดี รูปภาพ หรือเอกสารอื่นที่ปรากฏใน Domian นี้ มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ขอท่านได้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการให้ถูต้องตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ssmwiki ขออภัยต่อความผิดพลาดมา ณ โอกาสนี้

แนะนำบทความ SSMWiki

อ้างอิง

เครื่องมือส่วนตัว