Snagit VDO

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ชุมชนคน ICT ศภ.2กสอ.:KM IPC2
ชุมชนคน ICT   ข่าว ICT   เล่นเน็ตผ่านซิม   IPC2 & DIP Web   จับภาพนิ่งใส่บทความ   คลิป วีดีโอหน้าจอ

การ Capture Video file จากหน้าจอ ด้วยโปรแกรม Snagit 9

  • การจัดกิจกรรมเสวนาครั้งที่ 2 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552
เรื่อง การบันทึกภาพหน้าจอแบบภาพเคลื่อนไหว
  • การบันทึกภาพหน้าจอแบบภาพเคลื่อนไหวเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งของ Program Snagit 9 ซึ่งสะดวกในการทำเป็นสื่อการสอนต่างๆ เพราะเข้าใจง่ายกว่าการอธิบายด้วยรูปภาพ
1. เปิดโปรแกรม Snagit 9 ขึ้นมา และเลือกคำสั่ง Record screen video
2. Profile Settings การตั้งค่าการทำงาน
2.1 Input วิธีการบันทึกภาพหน้าจอ
- Screen บันทึกภาพทั้งหมดในหน้าจอ
- Window บันทึกภาพทั้งหมดในหน้าจอ แต่ในหน้าต่าง windows explorer สามารถเลือกบันทึกภาพเฉพาะส่วนได้
- Active Window บันทึกภาพหน้าต่างที่กำลังทำงานอยู่
- Region บันทึกภาพเฉพาะในกรอบพื้นที่ที่ทำการลากเมาส์
- Fixed Region บันทึกภาพในกรอบพื้นที่ที่กำหนดค่าไว้แน่นอน
2.2 Output เลือกผลลัพธ์ที่ได้จากการบันทึกภาพ
- None Selected ไม่เลือกประเภท Output File ค่า Default ของ Video File คือ นามสกุล AVI
- File สามารถเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บ Video File ประเภทของ Video File Bitrate ของไฟล์เสียงที่ถูกบันทึกใน Video Fileได้ (แนะนำสำหรับ Advance User)
- E-mail ส่ง Video File ทางอีเมลล์
- FTP อัพโหลด Video File ขึ้นไปยัง Server
- Program นำ Video File ที่บันทึกได้ส่งไปยังโปรแกรมอื่นๆ
2.3 Effects ลูกเล่นพิเศษ เช่น การใส่กรอบ การใส่เงา
2.4 Options ปรับค่าต่าง ๆ ในการบันทึกภาพ
- Cursor ให้แสดง Pointer ของ Mouse ในขณะที่บันทึก Video
- Preview in Editor แสดงไฟล์วิดีโอหลังจากที่บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วในโปรแกรม Snagit 9 Editor
- Record Audio บันทึกเสียงระหว่างที่ทำการบันทึกVideo
3 เริ่มการ Capture Video
- เมื่อกดปุ่ม Capture จะมีหน้าต่าง Snagit Video Capture ขึ้นมา กด Start เพื่อเริ่มการ Capture
- เมื่อเสร็จสิ้นการ Capture Video ให้กดปุ่ม Print Screen เพื่อหยุดการ Capture
- video ที่ Capture ได้จะถูกส่งไป Preview ในโปรแกรม Snagit 9 Editor
- ไฟล์ video ที่ Capture ได้จะไปอยู่ที่ Default Folder คือ C:\Documents and Settings\Username\My Documents\SnagIt\Program
  • เทคนิคในการลดขนาดไฟล์ Video ที่ Capture โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นช่วยในการลดขนาด
1 ขนาดพื้นที่ในการ Capture
- ไม่ควร Capture Video ในพื้นที่ที่กว้างเกินความจำเป็น เช่น ถ้าต้องการบันทึก Video วิธีการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ให้บันทึกเฉพาะหน้าต่างของโปรแกรมนั้น ๆ
- ในการ Capture Video แบบใช้พื้นที่ทั้งหน้าจอนั้น การตั้งค่าความละเอียดของหน้าจอมีผลต่อขนาดของไฟล์ เช่น หน้าจอขนาด 640X480 เมื่อทำการบันทึกแล้วไฟล์จะมีขนาดเล็กกว่าการบันทึกจากหน้าจอขนาด 1024X768
2 ประเภทของไฟล์เสียงที่บันทึกพร้อมไฟล์วิดีโอ
- ค่า Default ประเภทเสียงที่บันทึกพร้อมไฟล์วิดีโอ คือ PCM uncompressed audio configured at 22.050 kHz, 16 bit mono. ขนาดของไฟล์เสียง คือ 44,100 bytes ต่อวินาที หรือ 2.6MB ต่อนาที ถ้าเปลี่ยนระบบเสียงเป็นแบบ Stereo จะทำให้ขนาดไฟล์ใหญ่ขึ้นอีกเป็น 2 เท่า การลด Bitrate ของเสียงลงสามารถลดขนาดของไฟล์ได้ ภาพ:3.png
3 การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่กระทำบนหน้าจอ ก็สามารถเพิ่มขนาดของไฟล์ได้ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหน้าจอเป็นบริเวณกว้าง เช่น การซูม การขยายหน้าต่างโปรแกรม เป็นต้น
4 Frame Rate หรืออัตราการแสดงภาพต่อ 1 วินาที
- ถ้าไฟล์วิดีโอที่บันทึกนั้นมีการเคลื่อนไหวมากการลด Frame Rate ลงจะลดขนาดไฟล์ได้
- ถ้าไฟล์วิดีโอที่บันทึกนั้นมีการเคลื่อนไหวช้าหรือ เคลื่อนไหวเล็กน้อย การลด Frame Rate จะไม่มีผลกับขนาดไฟล์
- ถ้าไฟล์วิดีโอนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวเลย เช่น บันทึกภาพนิ่งประกอบเสียง เราสามารถลด Frame Rate ได้มาก และจะทำให้ขนาดไฟล์ลดลงได้มาก ภาพ:2.png
5 ระบบสีของไฟล์วิดีโอ
- ระบบสีส่งผลต่อขนาดของไฟล์ ดังตัวอย่างที่แสดงให้เห็นนี้เป็นการบันทึกภาพวิดีโอในเวลา 60 วินาที ประเภทของไฟล์คือ Microsoft Video 1 codec
- ระบบสี 8 bit color : ขนาดไฟล์ 3,936KB
- ระบบสี 16 bit color : ขนาดไฟล์ 4,576KB
- ระบบสี 24 bit color : ขนาดไฟล์ 5,174KB


รับข้อมูลจาก "http://ssmwiki.org/index.php/Snagit_VDO"
เครื่องมือส่วนตัว