Snagit Pic

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ชุมชนคน ICT ศภ.2กสอ.:KM IPC2
ชุมชนคน ICT   ข่าว ICT   เล่นเน็ตผ่านซิม   IPC2 & DIP Web   จับภาพนิ่งใส่บทความ   คลิป วีดีโอหน้าจอ

การเตรียมภาพที่จะ upload ด้วย Snagit

  • การจัดกิจกรรมเสวนาครั้งที่ 2 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552
เรื่อง การเตรียมภาพที่จะ upload ด้วย Snagit
  • การเตรียมรูปที่จะ upload สามารถใช้ Programe สำเร็จรูปที่มีอยู่หลาย Programe ให้เลือกใช้ได้ตามความถนัด สำหรับ Programe ที่จะแนะนำในวันนี้ เป็น Progame ที่มีขนาดเล็ก และใช้งานได้สะดวกไม่ยุ่งยาก และยังมีเครื่องมือช่วยตกแต่งรูปที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน Programe นั้น คือ Snagit 9
1. ก่อนอื่นท่านต้องติดตั้ง Programe Snagit 9 ในคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน เมื่อท่านติดตั้งเรียบร้อยแล้ว หน้า Desktop จะมี icon จำนวน 2 icon คือ Snagit 9 และ Snagit Editor 9 ดังรูปด้านขวา
2. ส่วนประกอบของเมนูต่างๆ ภายในหน้าต่างโปรแกรม
2.1 Quick Launch ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ส่วนคือ
- Snagit 9 สำหรับการเรียกใช้งานเครื่องมือตกแต่งภาพ
- SnagIt Editor สำหรับการเรียกใช้เครื่องมือในการจัดการภาพ
2.2 Related Task เรียกใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 5 ส่วนคือ
- Convert images แปลงไฟล์ภาพเป็นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้งาน
- Turn on OneClick เปิด/ปิดแถบเมนูลัดที่ช่วยในการจับภาพ
- Setup SnagIt printer ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้พิมพ์ภาพ
- Organize Profiles จัดการโปรไฟล์ของการจับภาพ
- SnagIt Accessories นำภาพส่งไปยังโปรแกรมอื่น ๆ
2.3 Profitle เป็นรูปแบบวิธีการจับภาพที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้ ประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกันคือ
 :::Basic Capture Profiles (การจับภาพแบบทั่วไป)
- Region จับภาพเฉพาะพื้นที่ส่วนที่ลากเม้าส์
- Windows จับภาพเฉพาะพื้นที่ในกรอบหน้าต่าง
- Full Screen จับภาพทั้งหน้าจอ
- Scrolling window (Web page) จับภาพเนื้อหาภายในหน้าต่างที่มีความยาวหลายหน้า เช่น เว็บเพจที่มีหน้ายาวลงมา โปรแกรมจะเลื่อนสโครลบาร์ลงไป เพื่อจับภาพให้เองโดยอัตโนมัติ ภาพที่ได้จะเป็นภาพชิ้นเดียวต่อกันเป็นแนวยาวลงไป
- Web page (keep links) จับภาพแนวยาวลงมาเหมือน Scrolling Windowเพียงแต่ว่าภาพที่ได้จะเป็นนามสกุล .mht(Web page with image)ซึ่งภาพแบบนีเราสามารถนำไปเปิดใน IE และคลิกลิงค์ในภาพได้เหมือนคลิกลิงค์ในเว็บเพจ ต้นฉบับ
Other Capture Profiles (การจับภาพแบบอื่น ๆ)
- Scrolling window to PDF จับภาพเนื้อหาในหน้าต่างที่มีความยาว โดยโปรแกรมจะเลื่อนสโครลบาร์ลงไปเพื่อจับภาพ และบันทึกผลลัพธ์ เป็นไฟล์ PDF
- Menu wit time delay จับภาพเมนูโดยตั้งเวลาให้หน่วงเวลาก่อนจับภาพ
- Object จับภาพวัตถุที่ต้องการ
- Images from Web page เป็นการดึงภาพใน URL ที่เราระบุ โดยเราต้องระบุ URL ของหน้าเว็บที่เราต้องการ จากนั้น โปรแกรมจะดูดภาพในหน้าเว็บนั้นทั้งหมดมาเก็บในเครื่องของเรา
- Text from window เป็นการใช้ OCR (Optical Character Recognition)จับหน้าจอ โดยผลลัพธ์จะวิเคราะห์เฉพาะข้อความออกมา ใช้ในกรณีจับข้อความในรูปภาพและผลลัพธ์จะวิเคราะห์จะเป็นข้อความในรูปรหัสตัวอักษร ทำให้เราไม่ต้องพิมพ์ข้อความในรูปภาพใหม่ (ไม่สนับสนุนภาษาไทย)
- Record screen video จับภาพในพื้นที่สี่เหลี่ยม และบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอ
2.4 Profiles Settings ตั้งค่าการทำงานในการจับภาพ ได้แก่
- Input เลือกพื้นที่การจับภาพ
- Output เลือกผลลัพธ์การจับภาพ เช่น เป็นไฟล์ภาพ หรือไฟล์วิดีโอ
- Effects เลือกรูปแบบเอฟเฟ็กต์ในการตกแต่งภาพ เช่น สี และกรอบภาพ
- Options ปรับค่าต่าง ๆ ในการจับภาพ
- Include Cursor จับตัวชี้เม้าส์ด้วย
- Preview Window แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ในหน้าต่าง SnagIt Capture Preview เพื่อตรวจสอบว่าจับภาพครบทุกส่วนที่ต้องการหรือไม่ หรือใช้หน้าต่างนี้ เพื่อตกแต่งภาพเพิ่มเติม เช่น เพิ่มข้อความบรรยายภาพ ทำแรเงาในส่วนที่ต้องการเน้นเป็นต้น
- Timer Setup ตั้งเวลาหน่วงก่อนจับภาพ
- Keep Link เก็บลิงค์ในการจับภาพเว็บเพจโดยจะบันทึกลิงค์รวมกับไฟล์ผลลัพธ์ เช่น HTML และ PDF
- Mulltiple Area เลือกและจับภาพพื้นที่หลาย ๆ จุดบนหน้าจอ
- Record Audio บันทึกเสียงพร้อมกับการจับภาพเป็นไฟล์วิดีโอ
3 เริ่มการจับภาพหน้าจอด้วยการเปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการจับภาพและ Upload
- เมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้วให้กดแป้นพิมพ์ Prt Scตามรูปด้านซ้าย
- คอมพิวเตอร์จะเรียกโปรแกรม Snagit ขึ้นมา ดังรูปที่ด้านขวา โดยโปรแกรมจะเลือก Profile แบบ Region หรือแบบที่เราใช้ครั้งหลังสุด
- หากรูปแบบการจับภาพไม่ตรงตามที่ต้องการ ให้กดแป้น Esc เพื่อออกจากโปรแกรม
- เลือกรูปแบบใหม่โดย คลิ๊ก เครื่องหมาย ที่อยู่มุมด้านขวาล่างของ Tool bar โปรแกรมจะขึ้น Pop up Profiles Setting


รับข้อมูลจาก "http://ssmwiki.org/index.php/Snagit_Pic"
เครื่องมือส่วนตัว