Photoshop Trip

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ความรู้ไม่ใช่ทองคำ...เปรียบเหมือนนมมากกว่า
ความรู้ไม่ใช่อำนาจ...การแบ่งปันความรู้ต่างหากคืออำนาจ
ทุกคนมีความรู้ความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือกันได้ ต่อให้พวกเขาไม่รู้ตัวว่ามีก็ตาม
คุณไม่สามารถแบ่งปันความรู้ที่คุณไม่เคยรู้ว่าตัวคุณมี

การจัดกิจกรรม KM

แผนและผลการดำเนินกิจกรรม KM

ชุมชนนักออกแบบ: KM IPC2 CoPs
ชุมชนนักออกแบบ   โปรแกรมและเครื่องมือช่วยในการออกแบบ   บทความเสริมทักษะ   ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์   เวปไซด์น่าสนใจ   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมออกแบบ ศภ.2

ชุมชนนักออกแบบ เป็นชุมชนสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของงานออกแบบ(Design)ทุกชนิด

การวางรูปหลายๆรูปในกรอบเดียว

โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

1.เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop และเปิดไฟล์ภาพที่ต้องการนำมาวางร่วมกัน2.สร้างขนาดกรอบภาพที่ต้องการ โดยคลิ๊กที่ File >> New แล้วจะขึ้นหน้าต่าง New ขึ้นมา

ตั้งค่าขนาดของกรอบภาพตามต้องการ(ตั้งค่า Resoletion=72 dpi ก็พอสำหรับภาพที่จะลงเวป)3.เปิดหน้าต่างของภาพที่ต้องการจะนำมาลง คลิ๊กที่ปุ่มหรือ(ขึ้นอยู่กับเราว่าอยากได้กรอบภาพแบบไหน)

จากนั้นให้ต้ังค่า Featherให้เป็น 0px หรือไม่ก็ 1px แล้วทำการลากให้กรอบจุดไข่ปลารอบรูปตามที่ต้องการ4.จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม แล้วไปคลิ๊กที่ภาพค้างเอาไว้แล้วลากภาพไปที่หน้าต่างที่เราทำไว้5.ภาพที่ลากมา จะปรากฎที่หน้าต่างที่เราเตรียมไว้ แต่ขนาดอาจจะใหญ่หรือเล็กเกินไป

ให้ไปคลิ๊กที่ Edit >> Free transform จะมีกรอบขึ้นที่ภาพ

ให้ใช้เมาส์ไปคลิ๊กที่จุดมุมของกรอบและทำการลากปรับขนาดตามต้องการ(เวลาลากปรับขนาดให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้เพื่อจะได้ภาพที่สัดส่วนคงที่)

เมื่อได้ขนาดที่ต้องการก็เป็นอันเสร็จสิ้นภาพที่16.จากนั้นเปิดภาพที่2ที่จะทำขึ้นมา (ภาพนี้จะเป็นตั้วอย่างของภาพที่ต้องการจะตัดภาพตามขอบภาพ)

คลิ๊กที่ปุ่ม จากนั้นให้ต้ังค่า Featherให้เป็น 0px หรือไม่ก็ 1px

แล้วไปคลิ๊กที่ขอบของภาพให้ได้กรอบจุดไข่ปลารอบรูปตามที่ต้องการ7.จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม แล้วไปคลิ๊กที่ภาพค้างเอาไว้แล้วลากภาพไปที่หน้าต่างที่เราทำไว้

ทำการย่อขยายภาพตามขันตอนที่ 58.เมื่อได้ภาพจนครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว จะต้องทำการจัดลำดับภาพ เพราะภาพจะมีการซ้อนทับกันตาม Layer สังเกตุกรอบ Layer ทางด้านขวาของภาพ

จะเห็นว่า Layer 3 อยู่บน Layer 4 ทำให้ภาพ Layer 3 ทับภาพ Layer 4

กรณีนี้เราต้องการให้ภาพข้าวขึ้นมาอยู่หน้าภาพน้ำข้าวกล้อง ทำได้โดยใช้เมาส์คลิ๊กลาก Layer 3 ให้ลงมาอยู่ใต้ Layer 4(สังเกตุการเปลี่ยนแปลง)9.เมื่อได้ลำดับภาพที่ต้องการแล้ว ก็ทำการจัดองประกอบของภาพ โดนใช้โยกย้าย หรือปรับขนาดตามขั้นตอนที่ 5

การที่จะเคลื่อนย้ายหรือปรับขนาดภาพ จะต้องดูให้แน่ชัดว่าเราแก้ไขภาพถูก Layer หรือไม่ โดยดูจากแถบสีน้ำเงินที่ Layer

(กรณีนี้เป็นการเคลื่อนย้ายภาพน้ำข้าวกล้องที่อยู่ใน Layer3 ถ้าจะเคลื่อนย้ายภาพข้าวจะต้องน้ำเมาส์ไปคลิ๊กที่ Layer4 ให้เกิดเป็นแถบสีน้ำเงินก่อน)10.เมื่อจัดภาพจนเสร็จแล้ว ก็ทำการ Save ภาพ โดยไปที่ File>>Save for web(ในกรณีจะนำภาพลงเวป)11.จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Save for web ให้ทำการเลือกนามสกุลของ File และคลิ๊กที่ Save

ใส่ชื่อ File อันเป็นการเสร็จเรียบร้อย12.เท่านี้เราก็นำภาพหลาย ๆ ภาพมาวางรวมกันได้แล้วครับ


Smart Tip แต่งภาพ: หน้ามืดเพราะลืมเปิดแฟลช


อย่าคิดว่าแฟลชจำเป็นเฉพาะการถ่ายรูปในที่แสงน้อย การถ่ายรูปคนตอนกลางวันแดดเปรี้ยงๆ ก็ควรต้องใช้แฟลชเหมือนกัน เพราะจะช่วยลบเงาบนหน้าได้ แต่เมื่อไรก็ตามที่เราลืมเปิดแฟลช หรือแฟลชตัวน้อยให้แสงไม่พอ โดยเฉพาะเวลาที่ฉากหลังสว่างๆ ด้วยแล้ว ก็จะได้รูปหน้ามืดกันอย่างที่เห็นในตัวอย่าง ขั้นตอนการแก้ไขมีดังนี้


1.ใช้โปรแกรม Photoshop เปิดรูปที่ต้องการแก้ไขขึ้นมา 2.คลิกเลือกที่เมนู Image > Adjustments > Levels หรือกดปุ่ม Ctrl+L 3.ให้ลากหัวลูกศรสีเทา (ตัวกลาง) ไปทางซ้าย ภาพจะสว่างขึ้นทั้งภาพ ให้ปรับจนภาพคนที่เราต้องการสว่างพอ ยังไม่ต้องสนใจฉากหลังที่สว่างเกินไป ถ้าภาพยังไม่สว่างพอ อาจจะเลื่อนหัวลูกศรสีดำ (ตัวขวาสุด) มาทางซ้ายเพื่อเพิ่มความสว่างขึ้นอีกได้ ระวังอย่าให้สว่างเกินไป เพราะจะทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ เมื่อพอใจแล้วให้คลิกปุ่ม OK

4.คลิกเลือกเมนู Window > History เพื่อเปิดพาเลต History ขึ้นมา ในนี้จะเก็บขั้นตอนการปรับแต่งภาพที่เราเพิ่งทำไปได้ถึง 20 รายการ ซึ่งในตอนนี้เราควรจะเห็นเพียง 2 รายการ คือ Open เป็นการเปิดภาพ และ Level ที่เราเพิ่งปรับแต่งภาพไปในขั้นที่แล้ว

5.ในพาเลต History ให้คลิกที่ขั้นตอน Open จะเห็นว่าภาพกลับไปเหมือนต้นฉบับเดิมที่ยังไม่ได้ปรับแสง 6.คลิกที่ช่องว่างด้านหน้าขั้นตอน Level ในพาเลต History จะปรากฎไอคอน History Brush ขึ้นมา

7.เลือกใช้ History Brush ในทูลบอกซ์ และปรับให้แปรงเป็นแบบขอบเนียน

ระบายลงบนภาพคนที่ต้องการเพิ่มความสว่าง ระวังอย่าระบายไปถูกฉากหลัง ถ้าระบายในส่วนที่ละเอียด หรือตามขอบ ก็สามารถปรับขนาดแปรงให้เล็กลงได้ เมื่อระบายเสร็จก็จะได้ภาพที่สวยงามปราศจากเงามืด

ลองลากเมาส์ไปวางบนรูปจะได้ภาพที่สวยงามปราศจากเงามืด

ข้อมูลจาก :http://http://www.arip.co.th/tips.php?id=404089

Smart Tip แต่งภาพ: ปรับภาพถ่ายจากมือถือ...อย่างรวดเร็ว


ใครที่ชอบใช้มือถือถ่ายรูปก็คงเจอปัญหาคล้ายๆกันคือ รูปที่ถ่ายได้มืดและ contrast ต่ำ แก้ได้ไม่ยากและทันใจ

ในตอนนี้เราจะใช้เครื่องมือปรับแต่ง Shadow/Highlight ที่มีอยู่ในโปรแกรม Photoshop CS มาเปิดดู และปรับแต่งภาพกัน

1.คัดลอกเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาโดยการกด Ctrl+j 2.ให้เลือกเมนู Image > Adjustments > Shadow/Highlight เพื่อเพิ่มค่า Shadow > Amount เป็น 50% ให้กด OK


3.ใช้โหมดปรับอัตโนมัติ เลือก Image > Adjustments > Auto Levels หรือกด Shift+Ctrl+L เลือก Image > Adjustments > Auto Contrast หรือกด Alt+Shift+Ctrl+L เลือก Image > Adjustments > Auto Color หรือกด Shift+Ctrl+B

4.เลือกเมนู Layer > Flatten Image เป็นอันเสร็จสิ้น

ลองลากเมาส์ไปวางบนรูปจะได้ผลลัพธ์

แหล่งข้อมูล: Good-Tutorials

ข้อมูลจาก :http://www.arip.co.th/tips.php?id=404079

รับข้อมูลจาก "http://ssmwiki.org/index.php/Photoshop_Trip"
เครื่องมือส่วนตัว