วิธีใช้:Agreement

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ข้อตกลงในการให้บริการต่างๆ ต่อไปนี้ เป็นข้อตกลง และระเบียบ การใช้บริการของ SSMWIKI ซึ่ง สมาชิกทุกคน ของบริการ SSMWIKI จะต้องทำความเข้าใจ ยอมรับ และปฎิบัติตาม อย่างเคร่งครัด

- ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานบริการใดๆ ของ SSMWIKI ที่มีเนื้อหา ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม ยกตัวอย่างเช่น เนื้อหา หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นเรื่องลามกอนาจาร ภาพโป๊ใดๆ ทั้งสิ้น เนื้อหา หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นภาพที่นำมาจาก Web หรือเป็นภาพที่ผู้อื่นเป็นผู้ถ่ายที่จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เนื้อหา หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตาม เนื้อหา หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สร้างความเสียหายให้ แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด

- ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานบริการใดๆ ของ SSMWIKI ในการสร้างความรำคาญ เดือดร้อน ในการบันทึกข้อมูล ที่ไม่เป็นที่ประสงค์ของผู้ประกอบการ นั้นๆ

- ไม่อนุญาตให้มีการนำบริการใดๆ ของ SSMWIKI ไปขายบริการต่อ โดยคิดมูลค่า การให้บริการ ในรูปแบบใดก็ตาม

- ขอสงวนสิทธิ์ในการ ติดป้ายโฆษณา ในตำแหน่งที่ SSMWIKI ได้ทำการตกลงไว้กับ ผู้ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาระบบ และการให้บริการของ SSMWIKI

- ผู้ใช้บริการข้อมูลใน SSMWiki ต้องให้ความร่วมมือในการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด้วยการลงข้อมูลที่ได้ให้บริการภายใน 3 วันหลังจากการให้บริการ

เครื่องมือส่วนตัว