วิธีใช้:วิธีการใช้งาน

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถาม ผู้ดูแลระบบ ได้ครับ

คู่มือการเริ่มใช้งานใน ssmwiki

การสมัครและใช้งาน ssmwiki

1.เข้าเว็บไซต์ www.ssmwiki.org แล้วทำการสร้างบัญชีผู้ใช้ สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก และล๊อกอิน สำหรับผู้มีบัญชีผู้ใช้แล้ว


2.สำหรับผู้ใช้ใหม่ คลิกที่ สร้างบัญชีผู้ใช้ สำหรับผู้มีบัญชีผู้ใช้แล้วใส่ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน


3.กรอกข้อมูลส่วนตัวสำหรับการสร้างบัญชีผู้ใช้ โดยขอให้ใช้ชื่อผู้ใช้เป็นชื่อจริง


4.ระบบจะแจ้งว่าท่านล็อกอินสำเร็จ

ท่านสามารถเข้าไปดูหน้าหลักของ SSMWIKI ได้ หรือจะเลือกเข้าบทความที่มีใน SSMWIKI แล้ว

หรือสร้างบทความใหม่ได้ โดยการพิมพ์ชื่อบทความที่ต้องการ


การดูข้อมูลต่างๆ ใน ssmwiki

1.เมื่อ Login แล้ว ท่านสามารถค้นหาบทความที่มีอยู่แล้วหรือสร้างบทความใหม่ได้ โดยพิมพ์ชื่อบทความ หรือชื่อ นามสกุลของบุคคลที่ต้องการในช่องค้นหาที่อยู่ในเมนูด้านซ้าย แล้วคลิกที่ไปหรือค้นหาก็ได้


2.หรืออีกทางหนึ่ง หากต้องการดูบทความที่มีอยู่ทั้งหมด ให้ไปที่หน้าหลัก แล้วเลื่อนหน้าลงไปที่สัปดาห์นี้มีอะไรใหม่เลือกบทความที่ผู้ดูแลระบบนำขึ้นมาให้เข้าบทความนั้นได้โดยตรง โดยคลิกที่ชื่อบทความที่เป็นสีฟ้า

3.หรือจะไปเลือกที่กล่องข้อความด้านบนจะมีรายการให้เลือบทความตามหมวดหมู่ ที่ได้ทำกำหนดไว้ในบทความ

  • เมื่อพบบทความที่ต้องการท่านสามารถอ่านเนื้อหาของบทความที่มีอยู่ได้ทุกบทความ หากท่านไม่พบบทความที่ท่านต้องการและท่านต้องการให้สร้างบทความนั้น ท่านจะต้องสร้างหน้าบทความนั้นก่อนพร้อมทั้งพิมพ์ข้อมูลของบทความเท่าที่ท่านทราบหรือต้องการ เพื่อให้ผู้รู้มาเพิ่มเติมข้อมูลในบทความนั้น

การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูล ใน ssmwiki

การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความ

1.เมื่อเข้าหน้าบทความที่ต้องการได้แล้ว และได้อ่านบทความพร้อมทั้งมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะแบ่งปันหรือพบว่าข้อมูลที่อยู่บนบทความไม่ถูกต้อง ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้โดย คลิกที่Tabแก้ไขของบทความ หรือ หากต้องการแก้ไขเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความ ให้คลิกที่แก้ไขท้ายซื่อเนื้อหาของส่วนนั้น


2.การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูล ขอความร่วมมือท่านอย่าแก้ไขคำสั่งที่อยู่ด้านบนสุดของบทความ และคำสั่งที่เป็นการแทรกภาพ หากท่านมีความรู้เกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้ใน MediaWiki และมีข้อเสนอแนะการปรับปรุงคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดหน้าให้ดีกว่าที่ใช้อยู่ ขอความกรุณาท่านช่วยเขียนคำแนะนำนั้นลงใน Tab อภิปราย ในการพิมพ์บทความขอให้พิมพ์โดยไม่ต้องกังวลกับคำสั่งต่างๆ ให้พิมพ์เหมือนกับท่านให้ MS Word


3.เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วให้คลิกที่แสดงตัวอย่างเพื่อดูผลการพิมพ์ซึ่งจะเป็นหน้าที่แสดงให้ผู้เข้าบทความนั้นได้เห็นและอ่าน หากต้องการแก้ไขให้เลื่อนลงมายังกรอบที่เขียนข้อความที่อยู่ด้านล่าง และแก้ไขข้อความนั้นได้ทันที เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ คลิกที่บันทึกเพื่อบันทึกบทความ

การแทรกภาพ

1.เตรียมภาพที่ต้องการโดยให้ภาพมีขนาดไม่เกิน 100 kb


2.อัปโหลดภาพโดยไปที่เมนูด้านซ้าย เครื่องมือเพิ่มให้คลิกที่อัปโหลด


3.หน้า อัปโหลดเลือกภาพด้วยการคลิกที่Browse เมื่อเลือกได้แล้วให้ตั้งชื่อภาพเป็นชื่อที่เราจะนำไปแทรกหรือแสดง แล้วไปคลิกที่อัปโหลดที่ด้านล่างอีกครั้งหนึ่ง


4.การแทรกภาพในหน้าแก้ไขบทความ ให้นำเคอร์เซอร์ไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการแทรก แล้วไปที่เมนูลัดใส่ภาพจะมีคำสั่งการแทรกภาพตรงเคอร์เซอร์ที่ท่านวางไว้ ให้ใส่ชื่อภาพพร้อมสกุลตามที่เราอัปโหลดไว้ รายละเอียดวิธีการกำหนดตำแหน่งและขนาดรูปโปรดอ่านรายละเอียดที่นี่

การสร้างหน้าบทความใหม่

1.พิมพ์ชื่อบทความที่ต้องการสร้างในช่องค้นหาเมนูด้านซ้ายแล้ว เช่น อาหารปลอดภัยแล้วคลิกที่ไป


2.ระบบจะแสดงหน้าค้นหาหากชื่อบทความที่ต้องการมีผู้สร้างไว้แล้ว ระบบจะแสดงหน้าบทความอาหารปลอดภัยขึ้นมา(ระบบจะไม่อนุญาตให้สร้างซ้ำชื่อที่มีอยู่แล้ว)แต่ถ้าชื่อที่ต้องการคือ อาหารปลอดภัยยังไม่มีใน ssmwiki จะมีข้อความแจ้งว่า ไม่พบหัวข้อ "อาหารปลอดภัย" คุณอาจจะ สร้างหน้าใหม่ในชื่อนี้ ให้คลิกที่สร้างหน้าใหม่ในชื่อนี้ ท่านจได้บทความใหม่ในชื่อที่ท่านต้องการ หรืออีกวิธีหนึ่งคือไป คลิก ที่ชื่อบทความคืออาหารปลอดภัยที่อยู่ด้านบนขวาของหน้านี้ก็ได้


3.ในหน้าบทความในที่นี้คืออาหารปลอดภัย จะมีพื้นที่ว่างสำหรับการเขียนบทความ และขอบด้านบนของบทความจะมีเมนูลัดเพื่อช่วยในการจัดรูปแบบของตัวอักษร การแทรกรูป และการเชื่อมโยงภายในและภายนอก


4.หน้าบทความใน ssmwiki จะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

  1. ส่วนที่เป็นคำสั่งการจัดหน้าและแสดงหัวข้อ
  2. ส่วนที่เป็นเนื้อหา หรือ Contents ซึ่งสามารถแบ่งตอนได้ด้วยคำสั่ง=ชื่อตอน=
  3. ส่วนที่แสดงหมวดหมู่ ใน ssmwiki จะมีหมวดหมูที่สำคัญ 9 หมวดหมู่ ท่านสามารถดูหมวดหมู่ทั้งหมดได้โดยคลิกที่หมวดหมู่ที่อยู่เมนูด้านซ้าย
  • ท่านสามารถพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ได้ในส่วนที่เป็น Contents หากท่านไม่สามารถเขียนคำสั่งในส่วนที่ 1 และ 2 ให้เว้นไว้ ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการในภายหลัง เมื่อท่านพิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่แสดงตัวอย่างและบันทึก เมื่อเห็นว่าข้อมูลที่พิมพ์มีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  • ดูเพิ่มเติม คู่มือการเขียน


5. แสดงหน้าจอเมื่อท่านบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  • ท่านสามารถศึกษาวิธีการเขียนบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่
เครื่องมือส่วนตัว