ชัยสุรินทร์ เกษตรแปรรูปไทย

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ชัยสุริทร์ : เกษตรแปรรูป
ประวัติองค์กร   การพัฒนาธุรกิจ   การพัฒนาผลิตภัณฑ์   ผลิตภัณฑ์ของเรา   เป้าหมายของเรา   ข้อคิดธุรกิจของเรา   ข้อเสนอแนะและติดต่อเรา
  • ชื่อกิจการ ชัยสุรินทร์ เกษตรแปรรูปไทย
  • โรงงาน 39/4 หมู่2 ต.ปากแคว อ.เมือง จ. สุโขทัย 64000 แฟ็ก 02-9466787,055-622277
  • จัดจำหน่าย 114/8 ตึกมหาทรัพย์ ถนนเกษตรนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
  • โทรศัพท์ 081-8091980
  • พื้นที่ 3,500 ตารางเมตร
  • เงินลงทุน 1,000,000 บาท
  • เริ่มจัดตั้งกิจการ ประมาณปี พ.ศ2487 ถึง ปัจจุบัน (สืบทอดจากธุรกิจครอบครัว รุ่นที่ 3)
  • จำนวนแรงงาน พนักงาน 10-15 คน
  • ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หัวผักกาด(ไชโป๊ว) มาแปรรูป และนำมาเพิ่มมูลค่าโดยการปรุงรสสินค้า และการบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น
เครื่องมือส่วนตัว