กลุ่มตรวจสอบภายใน

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2551 เวลา 10:23 น.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ชื่อกลุ่มตรวจสอบภายใน
ชื่ออังกฤษ
ก่อตั้ง27 กรกฎาคม พ.ศ.2536
หัวหน้ากลุ่มนางสวัสดิ์ ชูพึ่งอาตม์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7 วนางสาวอัมพร ชื่นภักดีกิจ
ไฟล์:อัมพร.jpg
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7 วนางสาวอัญชลีย์พร เขียวเกษม
ไฟล์:อัญชลีย์พร.jpg
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 6 วนางณัฐวรรณ วุฒิวรรณผล
ไฟล์:ณัฐวรรณ.jpg
เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด 3นางสาวจารุณี เสนวิรัช
ไฟล์:จารุณี.jpg
ข้าราชการ5 คน
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
สีประจำหน่วยงานม่วง
ที่ตั้งกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์02-2024407-8
โทรสาร023543302
Call Center1358
เว็บไซต์www.ipc1.dip.go.th
แผนที่แผนที่ทางอากาศพิกัด@N16.831972,E100.203466

เนื้อหา

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.กสอ.)

เป็นหน่วยงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้น

วิสัยทัศน์

พันธะกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.กสอ.)

บริการของกลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.กสอ.)

ข่าวและกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 34 | วันนี้วันที่ 22 สิงหาคม | วันนี้ในอดีต 

</html>

ตัวอย่างบทความ

ตอนนี้มีบทความทั้งสิ้น 1,049 บทความ และคุณสามารถช่วยเราได้

เครื่องมือส่วนตัว